ANBI

Vereniging Het Plantsoen is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Vanaf 1 januari 2014 is iedere ANBI instelling verplicht diverse gegevens openbaar te maken via een internetsite. Het betreft de volgende gegevens:

  • Naam                              : Vereniging Het Plantsoen
  • Fiscaal nummer ANBI     : 812 882 957
  • Kamer van Koophandel   : 280 980 97
  • Contactgegevens            : zie onder ‘Over Ons’
  • Bestuurssamenstelling   : zie onder ‘Over Ons’
  • Beleidsplan                      : voor het jaar:  2014 2015  2016 2017 2018 2019 2020
  • Beloningsbeleid                : het bestuur is onbezoldigd.
  • Doelstelling                       : “de vereniging heeft ten doel het herstel en het behouden                                            en beschermen van stadspark Het Plantsoen te Leiden.”
  • Verslag activiteiten            : Over het jaar:  2013 2014  2015 2016 2017 2018 2019
  • Financiële verantwoording: Over het jaar:  2013 2014  2015 2016 2017 2018 2019