Home

 Welkom op de website van de Vereniging Het Plantsoen te Leiden.

De Vereniging heeft ten doel het herstel en het behouden en beschermen van stadspark Het Plantsoen te Leiden.
Het stadspark werd in 1834 – 1835 aangelegd aan de hand van een plan van stadsarchitect Salomon van der Paauw die zich daarbij baseerde op de Engelse PICT0129 HomeLandschapsstijl. De aanleg werd gefinancierd door de Gemeente Leiden en diende als werkgelegen- heidsproject voor acht werkloze   arbeiders. De vereniging volgt nauwgezet de ontwikkelingen in het gemeentelijk beleid met betrekking tot het park, onderhoudt nauw contact met de gemeente over de zorg voor de bomen en de inrichting van het park.
De website is bedoeld om u inzicht te geven in het ontstaan en de ontwikkeling van het Plantsoen, en u informatie te geven over de inrichting ervan. Aandacht wordt ook besteed aan de huizen die het park omringen.

In het fraaie stadspark stond ooit het muziekpaviljoen “Musis Sacrum”. U kunt lezen hoe groot de betekenis van deze muziektempel was voor muzikaal Leiden.

dia6De Vereniging Het Plantsoen geeft periodiek Nieuwsbrieven uit. Hierin wordt aandacht besteed aan wetenswaardigheden over het plantsoen en aan actuele gebeurtenissen in en om het park, zoals het jaarlijkse Dag van het Park, de zomerse Buurtborrel en de Algemene Ledenvergadering.

Periodiek geeft de Vereniging Het Plantsoen ook informatie over het Singelparkproject. Het doel van dit project is de toekomstige realisatie van een 6 km lang ononderbroken park rond de Leidse singels. Lees verder onze blog.

Ieder die zich betrokken voelt bij het wel en wee van het fraaie stadspark kan lid worden van de vereniging.

Bij besluit d.d. 12 augustus 1999 met no. 97-0689 is het Plantsoen, inclusief de huizen met huisnummer 1 t/m 111, aangewezen als Gemeentelijk monument.

<< naar boven