ANBI

Vereniging Het Plantsoen is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Vanaf 1 januari 2014 is iedere ANBI instelling verplicht diverse gegevens openbaar te maken via een internetsite. Het betreft de volgende gegevens:

 • Naam                              : Vereniging Het Plantsoen
 • Fiscaal nummer ANBI     : 812 882 957
 • Kamer van Koophandel   : 280 980 97
 • Contactgegevens            : zie onder ‘Over Ons’
 • Bestuurssamenstelling   : zie onder ‘Over Ons’
 • Beleidsplan                      : voor het jaar:  2014 2015  2016 2017 2018 2019 2020
 • Beloningsbeleid                : het bestuur is onbezoldigd.
 • Doelstelling                       : “de vereniging heeft ten doel het herstel en het behouden en beschermen van stadspark Het Plantsoen te Leiden.”
 • Verslag activiteiten            : Over het jaar:  2013 2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2023
 • Financiële verantwoording: Over het jaar:  2013 2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2023
 • Verslag ledenvergadering   In het jaar:      2020 2023
 • Brief van de voorzitter         In het jaar:      2021 
 • Verklaring Kascommissie   Over het jaar:  2020