De terugkeer van de Leidsche Jagers uit de Tiendaagse Veldtocht.

Op zaterdag 23 april 2016 vindt om 20:00 uur in de Lokhorstkerk de uitvoering van de cantate ‘Vredezang’ plaats in het kader van een historisch-culturele avond met het volgende programma:

  • Lezing ‘Op campagne: Leidse deelnemers aan de Tiendaagse Veldtocht van 1831’ door Ben Schoenmaker.
  • Voordracht van enkele van de eerder genoemde gedichten door Sheila Lever.
  • Uitvoering van de ‘Vredezang’, onder leiding van Margot Kalse.

In het kort:

Op 23 september 1831 keerde het vrijwilligerscorps van circa 250 Leidse studenten, de ‘Kompagnie Vrywillige Jagers der Leydsche Hoogeschool, met een man minder terug uit de Tiendaagse Veldtocht tegen de Belgen, die streden voor afscheiding van Nederland. Deze ‘Leidsche jagers’ waren de voorgangers van wat nu de studentenweerbaarheid Pro Patria van Minerva is. Ze werden onthaald in de Pieterskerk, en kregen een zilveren penning uitgereikt. Leiden was in rep en roer. Het was dan ook de tijd dat Nederland bezig was een nationale identiteit te ontwikkelen. Er werd een toneelstuk gespeeld, Minerva’s Lauwerkrans, en er werden gedichten over deze helden voorgedragen.

Op vrijdag 22 juni 1832 vond in de kerk de feestelijke onthulling van een gedenksteen voor de veldtocht plaats. Daarbij werden enkele gezangen uitgevoerd door een studentenkoor in samenwerking met het ‘Toonkunstig gezelschap Musis Sacrum’. Ter ere van de ‘Leidsche helden’ werd door C. Gaije de cantate Vredezang gecomponeerd en toegewijd aan Musis Sacrum.

Vereniging Het Plantsoen organiseert deze historisch-culturele avond in samenwerking met de Historische Vereniging Oud Leiden (HVOL).