Het Plantsoen

In de Leydsche Courant van 10 juni 1836 stond, bij de opening van ons park, het volgende bericht:
LeydschCourant-10juni1836
In de loop van de negentiende eeuw kwamen er nog mooie voorzieningen in het park bij, zoals een zwanenpaleis, een eendenkooi, een muziektent en een vijver.
Vele generaties Leidenaars hebben in alle rust kunnen genieten van het fraaie park.
Tot 1990; toen kwam het Plantsoen ernstig in gevaar. De gemeente besloot toen tot een renovatie van het park. De nieuw aangetrokken landschapsarchitect zei: ‘Er is veel te veel groen in dit park, je moet op alle punten door een park heen kunnen kijken, er moet lucht in.’
De sloopwerkzaamheden werden voortvarend aangepakt., het struikgewas werd verwijderd en er werd een dikke laag, voor de bomen zeer schadelijke, grond gestort. De vijver werd gedempt.
De bomen kwijnden langzaam weg. In 1999 werd door buurtbewoners actie ondernomen, er werd een greppel gegraven rond de grote linde ter hoogte van nummer 15, om de wortels van die prachtige boom wat lucht te geven. Deze actie had geen succes en aanvankelijk troffen ook de andere acties, al dan niet van juridische aard, geen doel.
Daarom werd in 2003 onze vereniging opgericht om gezamenlijk te proberen het tij te keren. Gelukkig sloegen de pogingen dit keer aan, met tenslotte een goed resultaat. Sinds die tijd staat het park er weer mooi en Florissant bij.
Op de volgende pagina’s vindt u een beknopte geschiedenis van de aanleg en de verdere ontwikkeling van het park en een beschrijving van de inrichting van het park.

In 2005 heeft de gemeente Leiden een twee-tal beheerplannen met betrekking tot het Plantsoen uitgebracht. De plannen hebben o.a. betrekking op:

  • Historie
  • Ontwerpvisie
  • Beheerplan Plantsoen
  • Beheerplan Singel
  • Beheerplan Trigonpark

Voor meer informatie lees verder: beheerplan 1, beheerplan 2.

Note: het betreft vrij complexe Pdf-bestanden, het kan dus even duren voordat bestanden geladen zijn in het interne geheugen van uw computer.

<< naar boven
<< home