Laatste ontwikkelingen rondom de vijver (april 2011)

17De afdeling stadsruimte van de gemeente Leiden, met wie de vereniging in nauw contact staat over de vijver, kwam begin april met een nieuw voorstel om de ontbrekende financiën voor de vijver aan te vullen. Zij vertelden ons over het Singelparkproject. Uit de opbrengst van de verkoop van Nuon aandelen heeft de gemeente enige miljoenen euro’s ontvangen. Deze euro’s worden evenredig over een groot aantal projecten verdeeld. Een daarvan is het Singelparkproject. De Leidse singelstructuur is uniek. Niet alleen wat betreft de omvang; de singelrand is ook nog mooi intact. Langs de singels zijn prachtige plekken en parken te vinden, waaronder de Hortus Botanicus en het Plantsoen. Helaas zijn niet alle plekken evengoed bereikbaar. Deze knelpunten gaan opgelost worden, zo staat omschreven in het Singelparkproject, waardoor het langste (binnen) stadspark van Nederland kan ontstaan. De plannen zijn volop in ontwikkeling en op 14 april vond bespreking plaats in de raadscommissie leefbaarheid en bereikbaarheid. Vereniging Het Plantsoen heeft toen spreektijd gevraagd en gekregen om een pleidooi te houden voor terugkeer van de vijver en fontein en een dringend beroep gedaan om de ontbrekende middelen te verschaffen. In 1999 is de vijver verwijderd met de belofte dat deze als sluitstuk van de gehele renovatie van het Plantsoen zou terugkeren. De wethouder en de commissieleden stonden welwillend tegenover het plan om Nuongelden te reserveren voor de vijver als onderdeel van een prachtig nieuw ‘singelpark’. Definitieve besluitvorming over de besteding van de Nuongelden vindt in het najaar plaats. Ondertussen zal uw vereniging alles doen om de zaak bij burgemeester en wethouders onder de aandacht te houden.

<< terug