Nieuwsbrieven

Op deze pagina treft u nieuwsbrieven aan die door de Vereniging Het Plantsoen vanaf de oprichting tot nu zijn uitgegeven.

Nieuwsbrief nov 2022
In deze
Nieuwsbrief aandacht voor de jaarlijkse rondgang langs de bomen. Mogelijk gaan er twee vervangen worden en dan zal er rekening gehouden worden met de klimaatverandering. lees verder

Nieuwsbrief mei 2022
In deze
Nieuwsbrief aandacht voor de Oxfordboom, de mooie zeer recent geplaatste borden met gedragsregels en het buurtfeest op zondagmiddag 12 juni. Ook aandacht voor rapport over aanpak wateroverlast lees verder

Nieuwsbrief november 2021
In deze Nieuwsbrief aandacht voor de bomenschouw in juli 2021. De meeste bomen staan er goed bij. Maar extra aandacht vooral voor grote exemplaren op leeftijd blijft geboden. Tevens zijn er interessante nieuwe aanwinsten te melden.  lees verder

Nieuwsbrief juni 2021
In deze Nieuwsbrief aandacht voor handhaving van regels om overlast als gevolg van de toenemende populariteit van Het Plantsoen in te perken. Ook aandacht voor de Beatrix-boom. lees verder

Nieuwsbrief november 2020
In deze Nieuwsbrief aandacht voor  een groot kunst-object in Het Plantsoen. lees verder

Nieuwsbrief augustus 2020
In deze Nieuwsbrief aandacht voor overlast als gevolg van de toenemende populariteit van Het Plantsoen. We doen er samen met de gemeente ons uiterste best gedragsregels onder de aandacht te brengen van de talrijke bezoekers. Als dit niet voldoende effect heeft kunt u dat melden. Ook komt er een groot kunst-object in Het Plantsoen. lees verder

Nieuwsbrief november 2019
In deze Nieuwsbrief ‘Op pad in het park: kwetsbare Kastanjes’. Een berichtje van de penningmeester. Rinny E Kooi verteld over een bijzondere boom: de ‘Taxus baccata L. ‘Lugdunum Batavorum’, een Leidse taxus voor het Singelpark. Mededeling over de Algemene Ledenvergadering. lees verder

Nieuwsbrief mei 2019
In deze Nieuwsbrief meer over gedragsregels voor gebruik van het park. Uitnodiging voor de rondgang door het plantsoen. Uitnodiging buurtfeest. Verzoek betaling contributie 2019 (voor zover nog niet gedaan). Als een vuurtoren Door Rinny E. Kooi. Het Zoete land forever? Door Siebrand van der Ploeg.  Bijdrage aan gezonde groene leefomgeving. Lees verder

Nieuwsbrief november 2018
Afronding werkzaamheden aan het Plantsoen. Het park toont veerkracht en heeft de A-status, dit betekent extra zorg van de gemeente. Lees verder

Nieuwsbrief mei 2018
Voorgeschiedenis:Herinrichting Plantsoen rondom het 3 oktober monument. Laatste nieuws naar aanleiding van behandeling bezwaarschrift. Rondwandeling door het park op 5 september. Schade? Overlast? Bel 0900 8844. Hekjes komen terug. Betalingsverzoek contributie 2018. Uitnodiging jaarlijkse buurtborrel op 10 juni. Lees verder

Nieuwsbrief november 2017
Besluit Herinrichting Plantsoen rondom het 3 oktober monument. IDYLLE. Het Singelpark leeft. Een aangename wandeling door het park. Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering op donderdag 1 februari 2018. Lees verder

Nieuwsbrief mei 2017
Wijziging Bestuurssamenstelling. ‘Eene aangename publieke wandeling’. Voortgang werkzaamheden Jan van Houtbrug/Plantsoen. Aanpassingen aan onze Website. Uitnodiging jaarlijkse buurtfeest. Lees verder

Nieuwsbrief november 2016
Het Plantsoen, een parel in het Singelpark. 
Lees verder

Nieuwsbrief mei 2016
Ontwikkelingen rond aansluiting tussen Singelpark, Jan van Houtkade en het Plantsoen.  Lees verder

Nieuwsbrief november 2015
Verslag rondgang door het plantsoen.  . Lees verder

Nieuwsbrief mei 2015
Kort verslag Algemene Ledenvergadering 2014.  Lees verder

Nieuwsbrief november 2014
Verslag buurtborrel 2014. Verslag overleg gemeente Leiden over het beheer van het Plantsoen. Lees verder

Nieuwsbrief mei 2014
Kort verslag jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. De Leidse stadstuinderij “Het Zoete Land”. Beheer plantsoen. Onderzoek bouwhistorie en bewonersgeschiedenis. Lees verder

Nieuwsbrief november 2013
Verslag van de jaarlijkse Buurtborrel. Wandeling door het Plantsoen met Rinny Kooi.

Lees verder

Nieuwsbrief mei 2013
Rondleiding door het Plantsoen. Tienjarig bestaan van de Vereniging Het Plantsoen. Singelpark. Lees verder

Nieuwsbrief november 2012
Verslag van de jaarlijkse Buurtborrel. Feestelijke opening van de vijver. In memoriam Nico van der Perk. Lees verder

Nieuwsbrief mei 2012
Kort verslag van de Algemene Leden Vergadering van 19 januari jl. De eerste spa gaat de grond in voor de nieuwe vijver. Wijken voor kunst. Lees verder

Nieuwsbrief november 2011 
Verslag van de jaarlijkse buurtborrel. Er heeft overleg plaatsgevonden met medewerkers van de Gemeente Leiden en bestuursleden van Het Plantsoen over de financiering van de vijver. Lees verder

Nieuwsbrief mei 2011
Verzoek om steun voor de Vereniging Het Plantsoen door koop van wijn bij Henri Bloem. Aankondiging van de jaarlijkse Buurtborrel. Lees verder

Nieuwsbrief november 2010
Voorjaarswandeling door het Plantsoen. Klachten in verband met overlast door jongeren. Lees verder

Nieuwsbrief mei 2010
Er wordt een nieuwe vleugelnoot geplant. Het ontwerp voor een nieuwe vijver wordt besproken. Lees verder

Nieuwsbrief november 2009
Bestrijding van ziekte onder de platanen. Aanplant van nieuwe bomen. Lees verder

Nieuwsbrief november 2008
Er vindt geregeld controle plaats van de conditie van het bomenbestand. Lees verder

Nieuwsbrief oktober 2006
Over bomen omhakken en knopen doorhakken. Over het wel, maar vooral het wee van het Plantsoen. Lees verder

Nieuwsbrief februari 2006
De Gemeente Leiden heeft een beheerplan 2005 – 2020 vastgesteld voor het Plantsoen. Lees verder

Nieuwsbrief december 2005
De Gemeente Leiden heeft een beheerplan 2005 – 2020 ingediend bij Monumentenzorg. Voortgang van de voorbereidingen voor de nieuwe vijver. Lees verder

Nieuwsbrief juni 2005
Er zijn nieuwe bomen geplant. Het wachten is op een beheer plan voor het park. Start van de fondsenwerving voor de nieuwe vijver. Lees verder

Nieuwsbrief april 2005
Plaatsing van nieuwe bomen en struiken. Eerste ontwerp voor een nieuwe vijver. Voorbereiding voor de Dag van het Park. Lees verder

Nieuwsbrief februari 2004
Er vindt constructief overleg plaats tussen de Vereniging Het Plantsoen en de Gemeente Leiden over de inrichting en instandhouding van het Plantsoen. Zorg over de plaatsing van de Lorentzschool in het Trigonpark. Lees verder

Nieuwsbrief november 2003
Bollenplantactie, op initiatief van de Vereniging Het Plantsoen en onder leiding van de Gemeente Leiden. Lees verder

Nieuwsbrief september 2003
De Vereniging Het Plantsoen wordt opgericht. Er is geregeld contact met de Gemeente Leiden over structuur en inrichting van het Plantsoen. Lees verder

<< naar boven
<< home