Singelpark

 

Singelpark

Het Singelpark is een plan dat in 2013 op initiatief van een groep inwoners van de stad in samenspraak met de gemeente Leiden is ontwikkeld. Het is de bedoeling dat de Leidse singels in de toekomst een ononderbroken, zes kilometer lang park gaan vormen. Het park moet de mogelijkheid bieden al wandelend, varend of schaatsend de stad rond te gaan. Het water van de Singels is het uitgangspunt.

Ter weerszijden moet een aantrekkelijk wandelpad komen waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van het bestaande en nog te realiseren groen. Het zijn ambitieuze plannen, die pas over vele jaren gerealiseerd kunnen worden. Obstakels genoeg: de Eon- dam in de Maresingel, de Meelfabriek (waar een onderdoorgang moet komen), de passages van de verschillende toegangswegen de stad in zoals bij de Hoge Rijndijk en bij Molen de Valk. Het vorig jaar goedgekeurde plan gemaakt door twee architectenbureaus ziet er mooi uit. Een en ander is goed te bekijken op de website : www.singelparkleiden.nl Bereidheid van onze vereniging mee te denken met het project is door de Stichting Vrienden van het Singelpark, die het geheel draagt, zeer op prijs gesteld. Voorlopig staan er geen concrete plannen voor het Plantsoen of de Singel op stapel waar we binnen de vereniging en omwonenden over moeten nadenken.
In deze video vertelt Frank de Wit, Wethouder Onderwijs, Sport en Milieu wat er beoogt wordt met het Singelparkproject: