Tijdelijke voetgangersbrug in het plantsoen.

De gemeente Leiden gaat aan beide zijden van de Jan van Houtbrug  een tijdelijke fietsers- en voetgangersbrug aanleggen. Dit vanwege  groot onderhoud aan de Jan van Houtbrug. Aan de kant van het Plantsoen wordt een tijdelijke dubbele fietsbrug aangelegd met een breedte van 5 à 6 meter. Deze wordt in de singel ‘afgestempeld’, zodat er geen neerwaartse druk ontstaat op de grasberm van het park,  waar platanen staan. De brug wordt aangesloten op het bestaande voetpad. De Bomenwacht heeft een advies opgesteld om schade aan de bomen te voorkomen. Een van de aanbevelingen is om tijdens het werk een boom-technisch toezichthouder aan te stellen. De noodbruggen zullen een half jaar dienst doen.

Het gemotoriseerd verkeer zal  tijdens de restauratie over de helft van de Jan van Houtbrug gaan. De gemeente gaat er van uit dat, zonder de noodbruggen, fietsers en wandelaars zich daar tussen door zullen wringen, wat levensgevaarlijk zou zijn. De VHP wil meewerken aan een veilige situatie, maar staat wel voor het behoud van de bomen.

Om die reden is advies van de Bomenwacht gevraagd. Deze onafhankelijke deskundige meent dat de werkzaamheden, onder voorwaarden, kunnen worden uitgevoerd zonder schade aan de bomen.

Lees het rapport