Verdere inrichting

De paden

De paden verbinden de verschillende ruimtes in het park. Het padenbeloop is op hoofdpunten historisch.

Het eilandP1000517A

Rond 1870 werd een  zwanenbassin aangelegd. Het nog bestaande eilandje bij de  Plantagelaan is daarvan een overblijfsel. Het vormt een belangrijke blikvanger bij het betreden van het park bij de Plantage.

Op het eiland staat een solitaire zuilvormige boom (Italiaanse populier) in een begroeiing van hoog gras.

De vijver

Van oudsher bezat stadspark Het Plantsoen een vijver. In 1863 wordt voor het eerst melding gemaakt van een fontein. in 1881 en 1889 wordt een nieuwe fontein geplaatst.

In 1998 verdween de vijver, omdat zowel het bassin als het waterleidingsysteem lek waren. In 2003 nam het Buurtcomite het initiatief voor de terugkeer van een vijver. Het ontwerp sneuvelde vanwege de hoge kosten. In  2007 resulteerde het overleg van de inmiddels opgerichte Vereniging Het Plantsoen met de afdeling Stadsruimte van de Gemeente  in een  ontwerp waarbij gebruik werd gemaakt van een duurzame,  kostenbesparende kunststof. Het benodigde  bedrag werd bijeen gebracht door een buurtcheque en een substantiele garantie van de gemeente.

Nieuwe Fontein Plantsoen Leiden

Najaar 2010 werden de benodigde bouw- en monumentenvergunningen verleend. In 2012 werd de vijver met fontein gerealiseerd, met name door de inspanningen van Mw. R. van Riessen, bewoner van het Plantsoen en de schenking van de fontein door de Heer en Mevrouw Geelkerken, bewoners van de Zoeterwoudse Singel. De vijver werd geplaatst ter hoogte van Plantsoen 55. De vijver heeft een ronde vorm, is voorzien van een laag hekwerk met daarbinnen een border met  bloeiende planten.

De voliere

Volière Plantsoen Leiden

Sinds 1867 staat in het Plantsoen een volière. In 1939 is een nieuwe volière neergezet die vandaag de dag nog altijd in het park te zien is.

P1000525

De Wilhelmina linde

Wilhelmina Linde

De linde werd, naar aanleiding van de  Kroningsfeesten, geplant in 1898.

 Monument ter herdenking 350 jaar Leidens Ontzet

Monu04AHet monument werd in 1924 in  aanwezigheid van Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik onthuld. Jaarlijks vindt er op 2 oktober tijdens de taptoe een kranslegging plaats.

Beelden

Jan Wolkers Moeder en Kind

In 1958 werd een bronzen beeld “Moeder en kind” van Jan Wolkers in het park geplaatst in de open ruimte waar voorheen het Musis Sacrum gebouw stond.

In 2005 werd door het Kunst Uitschot Team in het Plantsoen een houten beeld geplaatst. Het houten beeld wordt door dit team onderhouden.

 

 

 

 

<< naar boven 
<< home