Over ons

Vereniging Het Plantsoen is opgericht in 2003 en heeft ten doel de instandhouding van het park in al zijn facetten. De Vereniging volgt nauwgezet de ontwikkelingen in het gemeentelijk beleid met betrekking tot het park, onderhoudt nauw contact met de gemeente over de zorg voor de bomen en de inrichting van het park en organiseert jaarlijks een zomerse buurtfeest in het park.

Acties van omwonenden in 1999 tegen vernielingen in het park door de gemeente vormden het begin van vereniging Het Plantsoen.

Het begin…  “Boze omwonenden van het Plantsoen graven linde uit” (Leids Nieuwsblad 20 april 1999). Boos en vertwijfeld waren de bewoners van het Plantsoen. Het gehele park was met wortel en al omgeploegd en vervolgens met een verstikkende laag zand bedekt. Uit onderzoek bleek dat de bomen bijna allemaal gevaar liepen om af te sterven en dat de grond zo goed als dood was. Het zag er naar uit dat de vernietiging van het park onomkeerbaar was. De gemeente ontkende glashard dat er iets fout was gedaan.

P1000913 Over onsBewoners namen krachtig stelling en bestookten de gemeente met juridische instrumenten, met behulp van deskundigen en de media. De wethouders gaven geen krimp. Er kwamen informatiebijeenkomsten, onderzoeken en adviezen. Maar… Aan het park gebeurde helemaal nietsDe gedachte ontstond dat een vereniging een goede vorm zou kunnen zijn om een breed publiek te organiseren, de wensen te kanaliseren en de gemeente op die manier te overtuigen dat handelen dringend noodzakelijk was. Er volgde een oproep per brief aan alle omwonenden van het park. Op 10 april 2003 vond de oprichtingsbijeenkomst plaats in zorgcentrum De Lorentzhof. De opkomst was bijzonder groot en de bereidheid tot actie eveneens. De vereniging was binnen een week opgericht en binnen enkele weken waren er meer dan 100 betalende leden. Een actief bestuur trok ten strijdeOp redelijk korte termijn na de oprichting vond een gesprek plaats met de nieuwe wethouder, Rogier van der Sande. Wat zijn beide voorgangers verzuimden, deed deze bestuurder direct bij de eerste bijeenkomst: hij gaf toe dat de gemeente fout zat. Op dat moment was er vertrouwen van onze kant en lag de weg voor een gezamenlijke aanpak open.

Het Plantsoen werd met gezamenlijke inspanning van beide partijen als park volledig in ere hersteld. Tot op de dag van vandaag vindt geregeld constructief overleg plaats tussen het bestuur van de Vereniging Het Plantsoen en de gemeente. Daarbij heeft de instandhouding van het Plantsoen de absolute prioriteit.

<< naar boven
<< home